Andel hjemmebesøk utført av jordmor innen tre døgn etter kvinner og barns hjemkomst fra føde/barselavdeling

Beregning: (Antall hjemmebesøk utført av jordmor innen tre døgn etter kvinner og nyfødtes hjemkomst fra føde- eller barselavdeling/Antall fødte i løpet av året)*100. I 2017: Prosent av nyfødte som mottar hjemmebesøk utført av jordmor innen ett-to døgn etter kvinner og barns hjemkomst fra føde/barselavdeling. Fom. 2018 gjelder innen tre døgn etter hjemkomst.