Institusjoner - private disponible plasser

Plasser i private institusjoner (kommersielle eller idelle) som er en del av kommunens tilbud. Inkludert private plasser lokalisert i andre kommuner.