Kommunal bostøtte, husstander som mottar støtte i alt

Kommunal bostøtte, husstander som mottar støtte i alt