Lån til dipositum

Antall lån til depositum i løpet av året. Data hentet fra skjema 13.