Brutto driftsutgifter til lukket skolebarntransport/tilleggsskyss

Fylkenes brutto utgifter til lukket skoletransport/tilleggsskyss i 1 000 kr. Brutto driftsutgifter til lukkede skoletransporter/tilleggsskyss: Omfatter bruttoutgifter til drosjetransport, direkte skyssgodtgjørelse mv., inkl. utgifter knyttet til kommunale vedtak (ekskl. mva.). Datakilde: Skjema 50, KOSTRA-Samferdsel