Bompengeinntekter i investering til fylkesveier fra bompengeselskap

Bompengeinntekter i investeringer til fylkesvei fra bompengeselskap. Bompengeinntekter: Annet salg av varer og tjenester, gebyrer (art30) og bompengeinntekter fra egne bompengeselskap. Datakilde:Data fra fylkeskommuneregnskapetog regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).