Bompengeinntekter i drift til fylkesvei fra egne bommer

Bompengeinntekter til drift av fylkesvei fra egne bommer. Bompengeinntekter: Annet salg av varer og tjenester, gebyrer (art30) og bompengeinntekter fra egne bompengeselskap. Datakilde:Data fra fylkeskommuneregnskapetog regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).