Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager

Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager, kontoklasse 1 og 3, funksjonene 201, 211 og 221, art 370. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).