Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehage (f201) per barn i kommunal barnehage

Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehage (f201) per barn i kommunal barnehage = (Korrigerte brutto driftsutgifter til funksjon 201) / (antall barn med barnehageplass i kommunale barnehager) * 1000 Teller = Korrigerte brutto driftsutgifter kontoklasse 1 og 3, funksjon 201, artene [(010..285) + 429 +590 - (690,710,729)]. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Antall barn i kommunale familie- og ordinære barnehager. Fra 2021 er nevner vektet til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for tallet i fjor og 5/12 for tallet i år. Datakilde: BASIL.