Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, alle barnehager

Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, alle barnehager = (Brutto driftsutgifter funksjon 211 / Antall barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, alle barnehager) *1000 Teller = Brutto driftsutgifter kontoklasse 1 funksjon 211, artene [(010..480) +590 – (690, 710, 729)] + kontoklasse 3, funksjon 211, artene [(010..370, 400..470) + 590 – (690, 710, 729, 775, 780, 880, 895)] . Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Minoritetsspråklige barn pluss barn som får spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 31. Fra 2021 er nevner vektet til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for tallet i fjor og 5/12 for tallet i år. Datakilde: BASIL.