Tilknytningstetthet på det kommunale distribusjonsnettet (avløp) (innb/km)