Tetthet av pumpestasjoner (antall/km kommunalt spillvannsnett)