Andel av husholdningsabonnentene på avløp som har installert vannmåler