Estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spillvannsnett med kjent alder