Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste