Antall innbyggere tilknyttet små kommunale anlegg (< 50 pe)