Lengde fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt siste tre år