Antall kloakkstopper i kommunale avløpsledninger og kummer