Antall avsluttede saker over kjelleroversvømmelser, der kommunen har erkjent erstatningsansvar