Prosentdelen undersøkingar avslutta

Prosentdelen undersøkingar avslutta av alle undersøkingar avslutta i løpet av statistikkåret.