Sosialhjelpstilfeller 6 måneder eller mer og sosialhjelp som hovedinntekt

Sosialhjelpstilfeller 6 måneder eller mer og sosialhjelp som hovedinntekt