Sosialhjelpstilfeller med stønad 6-12 måneder og trygd som hovedinntekt

Sosialhjelpstilfeller med stønad 6-12 måneder i kalenderåret og trygd/ pensjon som hovedinntekt. 2015-2017