Sosialhjelpstilfeller med 10 måneder eller mer og sosialhjelp som hovedinntekt

Sosialhjelpstilfeller med 10 måneder eller mer og sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold