Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 6 måneder eller mer

Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 6 måneder eller mer