Antall barn i familier med sosialhjelp 10-12 måneder

Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 10-12 måneder