Ulovlighetsoppfølging ved ikke omsøkt byggevirksomhet

Ulovlighetsoppfølging ved ikke omsøkt byggevirksomhet