Tilsyn for ikke omsøkt tiltak, jf. pbl § 31-7

Antall tilsyn for ikke omsøkt tiltak, jf. pbl § 31-7