Søknader innvilget med vilkår og med redusert areal som følge av miljøhensyn

Antall søknader innvilget med vilkår og med redusert areal som følge av miljøhensyn