Husstander i natthjem

Antall husstander som har bodd i natthjem i løpet av året. En husstand som har hatt flere opphold i natthjemmet i løpet av året, er bare telt med en gang. Data hentet fra skjema 13.