Husstander i midlertidige botilbud, i alt

Antall husstander som har benyttet et midlertidig botilbud i løpet av året. En husstand som har hatt flere opphold i et midlertidig botilbud i løpet av året, er bare telt med en gang. Husstander i natthjem er ikke medregnet her, da det ikke regnes for et midlertidig botilbud.