Husstander med unge i midlertidige botilbud i mer enn 3 mnd

Antall husstander med unge mellom 18 og 24 år boende i det midlertidige botilbudet i mer enn 3 måneder. Husstander med flere opphold, telles bare en gang. Husstander i natthjem er ikke telt med, da natthjem ikke regnes som et midlertidig botilbud. Data hentet fra skjema 13.