Hustander med unge i midlertidige botilbud

Antall husstander med unge mellom 18 og 24 år boende i det midlertidige botilbudet. Husstander med flere opphold, er bare telt en gang. Husstander i natthjem er ikke telt med, da natthjem ikke regnes som et midlertidig botilbud. Data hentet fra skjema 13.