Husstander med barn i midlertidige botilbud

Antall husstander med barn under 18 år boende i det midlertidige botilbudet. Husstander med flere opphold, er bare telt en gang. Husstander i natthjem er ikke telt med, da natthjem ikke regnes som et midlertidig botilbud. Data hentet fra skjema 13.