Husstander i midlertidige botilbud i mer enn 3 måneder

Antall husstander som har benyttet et midlertidig botilbud i løpet av året, og som har vært i det midlertidige botilbudet i mer enn 3 måneder. Husstander med flere opphold, telles bare en gang. Husstander i natthjem er ikke telt med da natthjem ikke regnes som et midlertidig botilbud.