Andel husstander med barn i midlertidige botilbud

Indikatoren viser andelen husstander med barn under 18 år boende i det midlertidige botilbudet, av totalt antall husstander som har benyttet seg av et midlertidig botilbud i løpet av året. Andelen husstander med barn i midlertidig botilbud=(antall husstander med barn i midlertidige botilbud i løpet av året/antall husstander i midlertidige botilbud i alt, i løpet av året) * 100 Data hentet fra skjema 13.