Andel husstander i midlertidige botilbud i mer enn 3 måneder

Indikatoren viser andelen husstander som har vært i et midlertidig botilbud i mer enn 3 måneder i løpet av rapporteringsåret, av totalt antall husstander som har benyttet seg av et midlertidig botilbud i løpet av året. Andelen husstander i midlertidig botilbud med varighet utover 3 mnd=(antall husstander i midlertidige botilbud utover 3 måneder i løpet av året/antall husstander i midlertidige botilbud i løpet av året) * 100 Data hentet fra skjema 13.