Andel husstander med barn i midlertidige botilbud i mer enn 3 mnd

Indikatoren viser andelen husstander med barn under 18 år boende i det midlertidige botilbudet i mer enn 3 mnd , av totalt antall husstander med barn i midlertidige botilbud i løpet av året. Andelen husstander med barn i midlertidig botilbud i mer enn 3 mnd=(antall husstander med barn i midlertidige botilbud i mer enn 3 mnd i løpet av året/antall husstander med barn i midlertidige botilbud i alt, i løpet av året) * 100 Data hentet fra skjema 13.