Husstander i midlertidige botilbud i 14 eller færre dager

Antall husstander som har benyttet et midlertidig botilbud i løpet av året, og som ikke har vært i det midlertidige botilbudet i utover 14 dager. Husstander med flere opphold, telles bare en gang. Husstander i natthjem er ikke telt med da natthjem ikke regnes som et midlertidig botilbud.