Husstander i midlertidige botilbud i 14 eller færre dager

Indikatoren viser andelen husstander somikke har vært i et midlertidig botilbud i mer enn 14 dager i løpet av rapporteringsåret, av totalt antall husstander som har benyttet seg av et midlertidig botilbud i løpet av året ( Husstander i midlertidige botilbud i 14 eller færre dager/antall husstander i midlertidige botilbud i løpet av året) * 100 Data hentet fra skjema 13.