Behov for tilrettelagt bolig, på venteliste

Antall nye husstander med personer med behov for tilrettelagt bolig, som har fått vedtak om kommunal bolig, men som venter på å flytte inn i en konkret bolig. Nye husstander betyr at husstanden ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har søkt om å bytte kommunal bolig, eller husstander som har søkt om å forlenge husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig.