Andel med behov for tilrettelagt bolig, på venteliste

Indikatoren viser andel husstander med behov for tilrettelagt bolig, på venteliste, av alle nye husstander på venteliste. Begrepet nye husstander betyr at husstanden ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har søkt om å bytte kommunal bolig, eller husstander som har søkt om å forlenge husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig. Andel husstander med behov for tilrettelagt bolig, på venteliste, av alle nye husstander på venteliste= (antall husstander med behov for tilrettelagt bolig, på venteliste / antall nye husstander på venteliste i alt) * 100. Teller= antall husstander med behov for tilrettelagt bolig, på ventelsite, data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nye husstander på venteliste, i alt, data hentet fra skjema 13.