Andel med psykiske lidelser på venteliste

Indikatoren viser andel med psykiske lidelser, på venteliste, av alle nye husstander på venteliste. Begrepet nye husstander betyr at husstanden ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har søkt om å bytte kommunal bolig, eller husstander som har søkt om å forlenge husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig. Andel med psykiske lidelser, på venteliste, av alle nye husstander på venteliste= (antall med psykiske lidelser, på venteliste / antall nye husstander på venteliste i alt) * 100. Teller= antall med psykiske lidelser, på venteliste, data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nye husstander på venteliste, i alt, data hentet fra skjema 13.