Søknader om konsesjon fra aksjeselskaper innvilget

Søknader om konsesjon fra aksjeselskaper innvilget