Søknader om konsesjon fra aksjeselskaper avslått

Søknader om konsesjon fra aksjeselskaper avslått