Elever i kommunal og privat SFO, vektet

Vektet antall elever brukes som nevner i regnskapsindikatorer som oppgis per elev. Pga. at elevtallet er registrert per 01.10. for skoleåret, er elevtallet i regnskapsindikatoren justert til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for elevtallet i fjor og 5/12 for elevtallet i år.