Pupils in primary and secondary school, adjusted

Vektet antall elever brukes som nevner i regnskapsindikatorer som oppgis per elev.