Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter omfatter fylkeskommunens utgifter i forbindelse med investeringer i fast eiendom og anlegg innen det enkelte tjenesteområdet. Begrepet skal si noe om prioritering av nybygging, større utviklingstiltak og andre investeringer for funksjonene 510-590. Kontoklasse 0 (investeringsregnskapet fylkeskommuneregnskapet), for funksjonene 510-590, dvs. videregående opplæring og annen opplæring som fylkeskommunen har utgifter til, artene [(010..501) - (690)] + kontoklasse 4 (investeringsregnskapet KF/FKF/IKS), for funksjonene 510-590, artene [(010..500,) - (690, 901)]. Data fra kommuneregnskapet i 1000 kr.