Gruppestørrelse 2

Gruppestørrelse 2 gir en indikasjon på lærertetthet i ordinær undervisning, og er forholdet mellom elevtimer (antall elever multiplisert med antall undervisningstimer hver elev har) og læretimer (antall timer det blir undervist i løpet av et år) minus timer til spesialundervisning og særskilt norskundervisning. Gruppestørrelse 2 på 1.-4., 5.-7., og 8.-10. årstrinn I GSI samles ikke timefordelingen av vedtak inn per årstrinn. Dermed må man bruke andelen elever med vedtak om spesialundervisning på de ulike hovedtrinnene til å estimere totalt antall timer til spesialundervisning på henholdsvis 1.-4., 5.-7., og 8.-10. årstrinn. Dette er nødvendig for å kunne beregne gruppestørrelse 2 for hovedtrinnene Kilde: GSI