Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt

Indikatoren viser andel timer spesialundervisning i forhold til samlet antall lærertimer i grunnskolen ("Årstimer til spesialundervisning")/("Lærertimer totalt, barnetrinn")+("Lærertimer") *100 Teller = Årstimer til spesialundervisning, kommunale og private, (GSI, felt d112) Nevner = Lærertimer totalt, kommunale og private, (GSI, felt d106)