Andel timer særskilt norskopplæring av antall lærertimer totalt

Indikatoren viser andel timer særskilt norskopplæring i forhold til samlet antall lærertimer i grunnskolen ("Årstimer til særskilt norskopplæring")/("Lærertimer totalt)*100 Teller = Årstimer til særskilt norskopplæring, kommunale og private, (GSI, felt d112) Nevner = Lærertimer totalt, kommunale og private, (GSI, felt d106)